Klassifikaator: Spordialade liigitus

Lühinimetus: SAL | Nimetus: Spordialade liigitus | Staatus: Lõpetatud | RIHA-sisene URL: https://riha.eesti.ee/riha/main/kla/spordialade_liigitus_ver1

Viitenumber: KL001252
Klassifikaatori täielik nimetus: Spordialade liigitus
Lühinimetus: SAL
Rahvusvaheline alusklassifikaator: puudub
Haldaja asutus: Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus
Klassifikaatori infosüsteem:
Klassifikaatori andmetel on RIHAs juurdepääsupiirang: ei
Seaduse alusel vastu võetud ja otse kehtestatuks: ei
Kas muudatused vajavad kooskõlastust: ei
Õiguslik alus:
Kehtiv seisund: kehtetu (või kehtivus lõppenud)
Kehtivusaja algus: 01.06.2011
Kehtivusaja lõpp: 26.12.2013
Klassifikaatori uuendamissagedus: vastavalt vajadusele
Eelnev klassifikaator:
Klassifikaatori struktuur: spordialad_liigitus.xls
Lühiiseloomustus: Klassifikaator võimaldab liigitada spordialad Eesti spordialaliitude järgi, määrata spordialaga tegelejate arv, määrata distsipliiniga tegelejate arv … Klassifikaator võimaldab liigitada spordialad Eesti spordialaliitude järgi, määrata spordialaga tegelejate arv, määrata distsipliiniga tegelejate arv ja siduda treenerikutseid spordialadega või distsipliinidega. Struktuur: 1. tase: kolmekohaline numberkood (spordiala tase) 2. tase: viiekohaline numberkood (distsipliini tase)[Loe edasi]
Siduklassifikaatorid:
Klassifikaatori valdkond: Muu
Lisainformatsioon: Klassifikaator hõlmab kõiki olümpiaprogrammi kuuluvaid spordialasid ja teisi Eestis harrastatavaid spordialasid. Klassifikaatorisse kuulumise eelduseks on kas spordiala rahvusvaheliste võistlusreeglite olemasolu või spordiala harrastamise traditsioonid Eestis. Esimesel tasemel on kirjeldatud spordialad ja teisel tasemel vastava ala distsipliinid. Teine tase võib puududa, kui antud spordialal ei kasutata distsipliinide eraldi väljatoomist. Spordialad ja nende alla kuuluvad distsipliinid on klassifikaatori kehtestamise hetkel järjestatud alfabeetiliselt. Klassifikaatorit uuendatakse kas iga olümpiatsükli alguses, kui Rahvusvaheline Olümpiakomitee on lisanud olümpiaprogrammi seni klassifikaatorisse mitte kuuluvaid spordialasid või vastavalt vajadusele, kirjeldamaks spordi harrastamist Eestis spordialade kaupa. Klassifikaator võimaldab liigitada spordialad Eesti spordialaliitude järgi, määrata spordialaga tegelejate arv, määrata distsipliiniga tegelejate arv ja siduda treenerikutseid spordialadega või distsipliinidega.

Klassifikaatori failid

Dokumendi tüüp Dokumendi nimi
klassifikaator spordialad.xml